Разработаны изменения законодательства в сфере изъятия из обращения медизделий

27 марта

Разработаны изменения законодательства в сфере изъятия из обращения медизделий

https://gmpnews.ru/2019/03/razrabotany-izmeneniya-zakonodatelstva-v-sfere-izyatiya-iz-obrashheniya-medizdelij/

 


« назад